KARDINAL FRANC RODÊ VIZITOI CARITAS DIOQEZAN SAPA

caritas_sapa

Caritas Dioqezan Sapa pati një vizit të veqantë në strukturen e tij ku priti Eminencen e Tij Kardinalin Franc Rodè, pasi u njoh me veprimtarinë e gjere të Caritas-it dioqezan shprehi mirënjohjen në emer të Kishës Katolike dhe Papa Franceskut për angazhimin e veprimtarisë bamirëse që ky istitucion ushtron në dioqezen e Sapës.
Duke falenderuar dhe vlerësuar gjithë veprimtarinë që Caritasi Dioqezan i Sapës ushtron në territorin e saj, Kardinal Rodè dha bekimin e tij për Stafin e Caritas-it si dhe për të gjithë Dioqezën dhe besimtarët e saj.