Ekipi ynë

Bordi drejtues

Imzot Simon Kulli – President
Nikolin Lekaj – Drejtor
Ernest Marashi – Sekretar/Koordinator
Gjovalin Marku – Ekonom/ Zyra dëgjimore
Kristiana Bisha – Punonjëse Sociale
Motër Tereza Ferra – Përgjegjëse e Sektorit Shëndetësor
Xhuana Kaçi – Juriste