Fuqizimi i ekonomisë familjare

FUQIZIMI I EKONOMISË FAMILJARE

Në kuadër të fuqizimit të ekonomisë familjare, Caritas Sapa së fundi ka arritur të realizojë projektin pilot me titull “Fuqizimi i ekonomisë familjare”, ideuar dhe financuar nga vetë Caritas Sapa. Nisur nga kërkesat e shumta për ndihmë që dita-ditës vijnë pranë zyrës dëgjimore, stafi i Caritasit përzgjodhi 30 familjet përfituese të këtij projekti, familje të cilat përfshihen nga të gjitha famullitë e dioqezës dhe që

Read more